Perşembe , Eylül 17 2020
DM Haber / Genel / Milletleri Ahlaki Yıkıma Sürükleyen Yeni İdeoloji LGBT mi?

Milletleri Ahlaki Yıkıma Sürükleyen Yeni İdeoloji LGBT mi?

İdeolojinin temeline bakılınca fikir bilimi ya da kısaca bir fikri alarak o fikir üzerinden inancını göstermek şeklinde ifade etmek mümkündür. Fakat Fransız İhtilali ile beraber gelişmekte olan farklı fikirler ve sonucunda meydana gelen ideolojiler tanımlandığı gibi olmamıştır. Toplumları yığınlar halinde bir noktaya sürükleyen, milletlere zarar veren, saplantı haline gelen yıkıcı bir anlayışa dönüşmüştür. 

Bu durumdan anlaşılıyor ki başta yönetimleri eleştiren ve yeni fikirler üreten ideolojiler devamında devletlerin rejimlerini değiştirmeye, toplumları tek noktada toplamaya çalışan ve milyonlarca insanın ölümüne sebep olan anarşi ve şiddet saçan savaş makineleri haline gelmişlerdir. 

İnsanlar, bütün ideolojiler hep kötü mü oldu hiç mi iyi ideolojiler yok sorusunu sorulabilir. Bundan dolayı öncelikle iyi ve kötü kavramlarını birbirinden kesin bir şekilde ayırt etmek gerekiyor. Şöyle ki, yeni bir fikirle ortaya çıkıp toplumları her türlü olumsuzluğa sürükleyen, yok etme çabası içinde olan kötü huylu tasavvurların sonucu oluşan İdeolojidir. İnsanı, doğayı ve inancı merkeze koyup toplumları geliştiren, yaşatan, önderlik ve hamilik yapan ise iyi ve olgun bir karakterin tefekkürü sonucu meydana gelen derin irfandır. İdeolojiler toplumları imha ederken İrfan ise medeniyetleri imar etmiştir. İdeolojiler Batı ve ilkel Doğu toplumlarında ortaya çıkarken, derin İrfan ise insanı medeniyet ve inanç olarak yükselten aklı ve ruhu diri tutan inandığına karşı sorumluluk hisseden genel olarak bilinçli Doğu medeniyetlerinde ortaya çıkmıştır. İdeolojiler yaşamak için toplumları kurban ederken, derin irfan sahibi medeniyetler ise yaşatmak için kendinden ödün vermişlerdir. 

Yaklaşık 250 yıldır en aktif dönemlerini yaşayan ideolojiler özellikle 20.yüzyılda bütün güçlerini sergilemişlerdir ve zirve noktasını toplu bir şekilde görmüşlerdir. Komünizm, Feminizm, Narsisim, Marksizm, Faşizm, Nazizm, Kapitalizm, Siyonizm gibi ideolojiler en meşhur ve en zorba ideolojiler olarak büyük yıkımlara sebep olmuştur ve hala aktif bir şekilde insanlığa zarar vermeye devam edenler de mevcuttur. Tabi ki ideolojiler sınırlı kalmamıştır ve irili ufaklı binlercesi gelip geçmiştir ve aktif olma çabası içinde olanlarda azımsanacak kadar az değildir. Her biri çok farklı bir şekilde değerlendirilmesi gerekilen ideolojiler mevcut formlardan dönüşerek günümüz eğilimlerine paralel bir şekilde hayatiyet bulmaya çalışıyor. Ülkemizde ve dünyada milyonlarca insana sebep olan ideolojiler bitmek bilmeyen sürekli mutasyona uğrayan yapılara bürünüyor. 

Yukarıda ifade edilenlerden farklı gibi görünse de alakalı değilmiş gibi olsa da insanlığı dumura uğratmaya aday, aktüel hayatın içinde yer alan yeni bir ideoloji olan LGBT’dir. Evet, LGBT bir ideoloji haline gelmiştir. Kısaca, eşcinsellik olarak ifade edilen bu yaklaşım ya da ideoloji kitle iletişim araçlarının da etkisiyle her geçen gün milletleri ve insanlığı ahlaki normlardan soyutlamanın yoğunluğu içerisindedir. 

Özellikle 20.yüzyılda gerek ülkemizde gerek ise dünyada az sayıda olan ve daha çok hormonalyapıdan dolayı karşı cins olarak kendini hisseden bireyler normal karşılanıyordu. Çünkü bu bir fizyolojik değişimdi ve toplumlarda bu durum ahlaki normlar içinde kalması ile beraber sıkıntı olarak görülmüyordu. Ülkemizde dahi birkaç sanatçının eğilimleri dışında topluma mal edilen bir durum söz konusu değildi. Fakat 21.yüzyıl ile beraber bazı hareketlilikler meydana geldi ve hormonal cinsel yönelim olan mesele birden yayılmacı bir politika ile gündeme oturdu. Zamanla bu durumun anormal olduğu anlaşılsa da önüne geçilemedi.

Gelinen noktadan bakılacak olursa LGBT, ülkemizde ve dünyada kitlesel etkinliklerle ahlaki olmayan davranışların sergilendiği, adeta normal bir fıtrat üzerine yaşayan kişilere meydan okumaya dönüşen, en üstün bir şekilde yaratılmış olan insanoğlunun hayâ edeceği işler yapan, ruhsal ve mantıksal hiçbir tutarlılığı olmayan ideolojik saplantı haline gelmiştir. 

Yürüyüşlerde kendini Lut kavminin çocukları olarak tanımlayan, insanlığa meydan okuyan bu yapı, insanların hormonal bir yatkınlığı olmadığı halde kimyasını bozacak etkinlikler yapıyor ve aksiyon alacak teoriler geliştiriyorlar. Kısacası insanlığı zorla kendileri gibi olmasının çabası içerisindeler. Masum bir durum iken bu kadar genişleyen ve radikalleşen LGBT hareketi günümüzü etkisi altında tutmak isteyen ve güya dünyayı yönettiğini zanneden Siyonist finansörlerin finanse ettiği bir ideoloji olmuştur. İnsanlığı uyutacak, oyalayacak, fiziksel veya ahlaki hiçliğe sürükleyecek argümanları her fırsatta kullanan Siyonist akıl bu durumu da kendi lehine kullanmamın çabası içerisine girmiştir.

Temel noktaları ortaya koyulan bu yapı ile mücadele etmenin en tutarlı yollarından biri aile mefhumudur. Allah’ın bir dişi ve bir erkekten yarattığı bireyler aile müessesini kurarak topluluklar ve milletler halinde binlerce yıldır var olmuştur. Aile içindeki nesil, aklıselim bir şekilde geliştirilip yetiştirildiğinde zaten neyin iyi ve kötü, faydalı ve zararlı olduğunu fark edecektir. Unutmayalım ki aile müessesesini korursak birçok sıkıntı minimize edilmiş olacaktır. Bundan dolayı toplumlardaki önde gelen kişi, kurum ve kuruluşlar yeni yıkımlara sebep olacak ideolojik saplantıların elzem bir şekilde insanın ne kadar kıymetli bir varlık olduğu ortaya koyularak, akla, vicdana ve inanca göre çözmelidirler. Gerek akademi dünyası, gerek konunun uzmanları gerek ise bu konuda muzdarip olan herkes nesilleri LGBT ideolojisinden uzak tutmak için maddi ve manevi çalışma yapmalıdır.

Erkam Akköse

Buna da bir göz atınız!

Arınç çiftine kötü haber!

Bülent Arınç, eşi Münevver Arınç ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.